Serija fotografija pod nazivom „Spavači“ započeta je potpuno nesvesno a nastavljena iz autorske radoznalosti. Trenutno se sastoji od 23 fotografije zabeležene u pet različitih zemalja u protekle tri godine (Srbija, Hrvatska, Turska, Grčka, BiH).

Deo serije je po prvi put izložen 2019. godine u sklopu projekta „Resurs: Utopija“ u galeriji Artget. Kustos izložbe i mentor bio je nemački fotograf Andreas Rost.

Izložene:

Iz kataloga izložbe „Spavači“

Ulazak u svet fotografije za Danicu Trajković ne predstavlja samo njegovo otkrivanje kroz upoznavanje tehničkih tančina rukovanja i upotrebe fotoaparata već i razotkrivanje višeslojnosti života u tananostima njegove svakodnevne pojavnosti.

Izložbu fotografija ,,Spavači”, sačinjava serija od 22 digitalne crno – bele fotografije nastale tokom proteklih nekoliko godina.

Autorka uglavnom beleži pojedince zatečne u trenutku kratkog predaha ili prinudnog odmora, i neretko utonule u san. Iako su različitog socijalnog statusa, starosnog doba, društvenog i kulturnog miljea zajedničko im je da su u datom trenutku deo javne sfere gradskih ulica, parkova, trgova, festivala, koncertnih dvorana… Fotografske zabeleške nastajale su spontano i neplanirano. Privučena scenama koje su joj se ukazivale i neosetno nametale autorka počinje da hvata kadrove životne svakodnevice čiji akteri su zatečeni na samoj granici između jave i sna. Fotografisani u različitim državama, gradovima, mestima i situacijama ,,spavači” su deo postavke koju je aranžirao sam život. Samim tim dualnost prikaza je očekivana ali i iznova intrigantna jer je neponovljiva u sveopštoj prolaznosti, navodeći na mnoga pitanja kako samu autorku tako i posmatrača.

Marion Dedić, dipl. slikar

Press clipping: